Pompgevoede filteropstelling

pompgevoede filteropstellingenEen pompgevoed filtersysteem heeft als grote voordeel dat het gemakkelijk op een bestaande vijver kan worden aangesloten. De pomp wordt in het diepste gedeelte van de vijver geplaatst en pompt het vervuilde water door een slang via de UVC-filter naar een filterbak. Deze UVC en filterbak staan buiten de vijver opgesteld. Een filterbak die pompgevoed opgesteld kan worden is bijvoorbeeld een drukfilter of een meerkamerfilter. Het water loopt via de uitgang van het filter terug naar de vijver. Een meerkamerfilter is een open systeem, dit betekent dat de uitloop van de filterbak hoger moet zitten als het waterniveau in de vijver zodat het water probleemloos terug kan vloeien.

Een drukfilter is een gesloten systeem en kan tot maximaal 0,5 m¹ onder het waterniveau opgesteld staan. Wordt deze dieper onder de waterspiegel geplaatst, dan is er kans dat de deksel / sluiting van de drukfilter gaat lekken. Doordat een pompgevoed filtersysteem boven de waterspiegel gemonteerd staat, is het gemakkelijker te onderhouden. Een pompgevoed filtersysteem heeft ook nadelen: de filterbak is moeilijker te camoufleren en de pomp kan uitsluitend voor het filter worden geplaatst.

Alles voor uw vijver.