Plantenvijver

plantenvijver 001Voor dit soort vijvers staat de beplanting centraal. Het is dan ook belangrijk om een plantenvijver uit verschillende dieptes op te bouwen. Hierdoor kunnen er meerdere soorten planten geplaatst worden. Juiste dieptes zijn; -20 cm diep, deze diepte is bedoeld voor moerasplanten, -40 cm diep, dit is voor de waterplanten, -60 en -80 voor de zuurstofplanten en waterlelies. Voor de grote waterlelies is een diepte van -100 cm / -120 cm gewenst. Een plantenvijver moet gedurende de dag minimaal voor de helft zonlicht hebben, anders groeien of bloeien planten niet voldoende. Een ander kenmerk van dit soort vijvers is rust, het water moet zeker niet teveel stromen of circuleren.

Het minimale aan techniek is een luchtmotor die er in de winter voor zorgt  dat de vijver niet dicht vriest. Zuurstofplanten kunnen het water zuiver houden.
Wilt u altijd het vijverwater gegarandeerd zuiver houden dan u zou voor een filtersysteem kunnen kiezen. Vissen zoals goudelritsen, goudwindes en natuurlijk een zonnebaars zijn voor deze vijver geschikt, mits de aantallen beperkt blijven.

plantenvijver 002Een strakke vijver die op natuurlijke wijze zuiver wordt gehouden door middel van zuurstofplanten.

Alles voor uw vijver.