Vormen / constructie

U bent uiteraard vrij om uw zwemvijver in elke vorm aan te ( laten ) leggen. Een aantal maten of richtlijnen zijn echter aan te bevelen:

Zwemvijvergedeelte: ± 140 / 160 diep ( dieper mag, maar let wel op het grondwaterpeil ! )
     
Plantengedeelte: Diverse dieptebanken voor de diverse soorten vijverplanten:
  Bijvoorbeeld: 10 cm t.b.v. randafwerking / planten
    20 cm t.b.v. moerasplanten
    40 cm t.b.v. waterplanten en zuurstofplanten
    60 / -80 cm t.b.v. zuurstofplanten en waterlelies


In het diepste punt van het zwemgedeelte komt de bodemdrain(s). Afhankelijk van de windrichting in de tuin, die het oppervlaktevuil doorgaans in één richting stuurt, wordt de ( drijvende ) skimmer gepositioneerd, die zodoende dit drijvend vuil afvoert.

Indien u gebruikt maakt van een filterkelder / filterkist, is het vaak het handigst om dit te doen aan de rand van het zwemgedeelte, en dit dan af te dekken met bijvoorbeeld een ( hardhouten ) vlonderterras. Deze kelders worden meestal gemetseld, maar er zijn ook prefab filterkist beschikbaar die tijdens de graafwerkzaamheden ( binnen enkele uren ) zijn te plaatsen.

Ook is het mogelijk om het zwemgedeelte, zij het onderwater, te scheiden van het omliggende plantengedeelte door gebruik te maken van een gemetseld zwemgedeelte met daaraan grenzend een plantgedeelte. Tussen het zwemgedeelte en het plantengedeelte staat de gemetselde muur. Deze muur is vanaf de bodem van het zwemgedeelte tot 20-40 cm onder de waterspiegel opgemetseld. Hierdoor staan de planten van het zwemgedeelte gescheiden, maar toch lijkt het één geheel doordat er één grote wateroppervlakte ontstaat, wat het visueel zeer aantrekkelijk maakt.

Een andere manier is om de beplanting echt af te sluiten van het zwemgedeelte.

Het zwemgedeelte wordt daarbij zo stijl mogelijk afgegraven of ook weer opgemetseld, maar nu tot aan de waterspiegel. Het gezuiverde water dat via het filtersysteem terug wordt gepompt, loopt eerst door een, meestal hoger gelegen, plantengedeelte ( de plantenvijver ), alvorens het weer het zwemgedeelte inloopt. Hierdoor werkt het plantengedeelte ook als plantenfilter. Dit geheel kan in zowel een strakke ( formele ) als in een natuurlijke vorm worden uitgevoerd. Een zwemvijver is het gehele jaar een lust voor het oog !

Zwemvijvers zijn er in diverse soorten en maten. Om toch een indruk te geven van de ( technische ) mogelijkheden vindt u hieronder de meest gebruikte zwemvijvers met de beschrijving van de technieken en opties.  

Zwemvijver-aanleg in diverse vormen, maten en mogelijkheden

Vijvercentrum Overloon is een bedrijf wat zich heeft gespecialiseerd in vijvers in de breedste zin van het woord. Dat wil zeggen: alle denkbare soorten vijvers zoals: natuurlijke vijvers, koi-vijvers, steurenvijvers, gewone tuinvijvers, watervallen, beeklopen maar zeker ook de zwemvijver in alle vormen en maten.

Door jarenlange ervaring en het uittesten van vijverproducten van diverse leveranciers is een duidelijk assortiment van vijverproducten opgebouwd om praktisch alle vragen en behoeften van de klant te kunnen invullen.

Het belangrijkste echter, vinden wij het geven van een goed en helder advies m.b.t. de vijveraanleg, vijverfiltering en, indien nodig, ten behoeve van het oplossen van reeds gerezen vijverproblemen.

Tevens is Vijvercentrum Overloon dagelijks op diverse manieren betrokken bij het aanleggen van de diverse soorten vijvers.

Bij vijveraanleg onderscheiden wij namelijk 3 soorten projecten:

  1. Zelfbouw:
    Hierbij bouwt de klant zelf de vijver en installeert zelf de eventuele techniek. Uiteraard kan dit steeds onder begeleiding gebeuren, in de vorm van uitgebreide uitleg van onze verkopers en adviseurs.

  2. Turn-key aanleg:
    Hierbij neemt Vijvercentrum Overloon het volledige project op zich van begin ( ontwerp / advies ) tot aan de oplevering en eventueel een serviceabonnement.

  3. Casco-aanleg:
    Vijvercentrum Overloon begeleidt hierbij de klant, die een gedeelte van de aanleg zelf verricht, zij het steeds onder begeleiding / uitleg van Vijvercentrum Overloon.

De monteurs van Vijvercentrum Overloon voeren een, duidelijk af te spreken, gedeelte van de aanleg uit voor een vast af te spreken bedrag. Hierdoor wordt met een minimum aan (arbeids)kosten gebruik gemaakt van de specialisatie van onze monteurs, om hierdoor toch de moeilijkste onderdelen van de vijveraanleg zeker te laten slagen. U moet hierbij dan vooral denken aan: folie leggen en doorvoeren monteren pomp- en filtertechniek plaatsen en monteren, maar ook bijvoorbeeld een waterval en / of een beekloop bouwen of een hardhouten vlonderterras. Hierdoor blijft u zelf betrokken bij het project en u kunt op deze wijze d.m.v. uw zelf verrichte arbeid ( onder begeleiding van Vijvercentrum Overloon ) veel arbeidskosten besparen. De werkzaamheden die de opdrachtgever meestal zelf verzorgt of regelt zijn: vrij maken van de projectplaats, graafwerk, grondafvoer, eventuele beton- en metselwerk, inrichting van het plantengedeelte, randafwerking en aankleding van / om de vijver.

Voor uitgebreide toelichting van dit alles is het mogelijk om met een adviseur van Vijvercentrum Overloon een afspraak te maken om uw vijverplannen of vijverproject te bespreken. Om teleurstelling te voorkomen is het raadzaam om een afspraak te maken, zodat een van onze (zwem)vijverspecialisten aanwezig is om aan de hand van uw schetsen, tekeningen of foto’s uw zwemvijverproject vorm te kunnen geven. Daarna ontvangt u een offerte, bestaande uit een opsomming van de te gebruiken materialen en de eventueel door Vijvercentrum Overloon uit toe voeren werkzaamheden met de bijhorende kosten daarvan. Hierdoor krijgt u vooraf een duidelijk financieel en technisch inzicht in uw vijverproject.

Zoals u ziet: Niet alleen voor een heldere vijver maar ook voor een helder advies kunt u bij ons terecht.

Alles voor uw vijver.