Techniek zwemvijvers

De circulatie van het water geschiedt uiteraard ook in een zwemvijver d.m.v. één of meerdere pompen. Deze pompen bevinden zich niet direct in het zwemgedeelte (of plantengedeelte) van de vijver. Dit zou namelijk een zeer gevaarlijke situatie veroorzaken (i.v.m. elektrakabels in het zwemwater) en is zelfs wettelijk verboden. De oplossing hiervoor is het watertransport uit het zwemgedeelte te laten geschieden via een (of meerdere) bodemdrain(s) en een drijvende skimmer.

Het water in het zwemgedeelte wordt zodoende ontdaan van vuil op de bodem en van de oppervlakte van de vijver, zonder dat er een pomp in het zwemgedeelte ligt. Het water wordt namelijk, via buizen met een doorsnede van 110 mm, afgevoerd naar een pompput of een (filter-) kelder/filterkist. Hierin bevindt zich de pomp, en indien gewenst/noodzakelijk bevindt zich, indien dit een kelder/filterkist betreft, de rest van de filtertechniek.

Indien u er absoluut zeker van wilt zijn dat u op het warmste moment van het jaar (wanneer de zwembehoefte het grootst is) mooi helder, en vooral gezond water heeft, zou u kunnen kiezen voor extra ondersteuning van de biologische zuivering door het gebruik van extra filtertechniek.

Dit bestaat dan bijvoorbeeld uit een UVC-filter die zweefalgen doodt en zodoende gegarandeerd helder water bewerkstelligt. Daarbij komt dat een UVC-filter tevens tot 99,9% van de ziekteverwekkers en bacteriën in het water afdoodt, dus ook gezond en veilig water garandeert. Ook is het mogelijk om een biofilter te gebruiken om zeker te zijn van voldoende omzetting van nitriet (organische vervuiling) naar nitraat (plantenvoeding).

Alles voor uw vijver.